11 số về 10 số: Không phải lưu lại số điện thoại trên danh bạ

Thay vì phải thủ công lưu lại các thuê bao 11 số sau khi chuyển về 10 số, các nhà mạng xây dựng phần mềm hỗ trợ người dùng sử dụng smartphone cật nhập danh bạ mới. Với các dòng máy không phải smartphone, nhà mạng hỗ trợ người dùng cập nhật danh bạ mới tại cửa hàng.

TOP